Ošetření spoušťových bodů

Trigger body ( spoušťové body ) jsou malé tuhé uzlíky ve svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé nebo mohou při podráždění vyvolat svalový záškub a bolest ve vzdálených oblastech těla ( přenesená bolest).

Další reakcí na podráždění je úhybná reakce, kdy pacient může až poskočit nebo ucuknout.  Jsou způsobeny lokálním svalovým napětím drobných svalových vláken s biochemickými změnami v okolí. Tyto změny potom vedou k tomu, že se body stávají centry bolesti a mohou ovlivnit celkovou kondici svalu , ve kterém se nacházejí , ale také svalů mnohdy i velmi vzdálených. Ve vzdálených svalech se mohou potom tvořit tzv. satelitní trigger body. Porucha se řetězí. Změny spojené s poruchou funkce svalu vedou k  rozvoji tzv. přenesených bolestí. Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Přenesené bolesti se vyskytují v charakteristických schématech a zónách. Z výskytu bolesti lze tak často vyvodit lokalizaci spoušťového bodu.

Zásady terapie

V případě bolestí pohybového systému je nutné zahájit léčbu rychle.   Bohužel nestačí podávat léky na tlumení bolesti. Je potřeba přímo odstranit všechny zjistitelné zdroje bolesti, které mohou být zdrojem změn popsaných výše. To se týká  kloubních blokád, svalových křečí, bolestivých jizev, ale zejména svalových spoušťových bodů. Pokud není správně ošetřena periferie ( kůže, podkoží, svaly, svalové obaly, klouby a šlachy ) selžou obvykle i návazné postupy fyzioterapie.

 

Kontakt

Michaela Hrtoňová Zdravotní středisko
Holásecká 31
620 00 Brno - Tuřany

IČO 62109219
Magistrát města Brna
Č.j.: ZUMB/20675/2008
+420 603 514 474
masaze.turany@seznam.cz