Spoušťové body - Trigger points

Spoušťové body (Tr.p.) jsou místa ve svalech , kde z určitých důvodů došlo k poruše přirozené schopnosti stažení a uvolnění ( kontrakce a dekontrakce ) svalových vláken a jsou jedním z mnoha faktorů přispívajících k bolesti a dysfunkci svalů.

Spoušťové body způsobují ztuhlost, oslabení a zmenšení rozsahu pohybu postiženého svalu. Jsou citlivé na pohmat. Jejich kompresí může dojít k umocnění bolesti, citlivosti nebo iniciaci spontánních jevů jako např. k poruchám zraku, slzení a zarudnutí očí, ke změnám prostorového vnímání či ke změnám teploty kůže...

Příčinou vzniku spoušťových bodů může být velká námaha svalu, nadměrné užívání svalu, přímé poranění svalu, hormonální poruchy, minerálové poruchy. Typickým příkladem je například práce vsedě u PC , kdy podvědomě zvednutá ramena vedou k chronickému přetížení trapézových svalů a zvedačů lopatek, kdy bývají současně postiženy i další svalové skupiny ( krátké vzpřimovače hlavy a nebo svaly předloktí ). Zcela zásadní roli pak hraje stres. Ten cestou podvědomé zvýšené aktivity stresové svaloviny ( obličej, šíje, pánev a pánevní dno ) vede k chronickému dlouhodobému aktivování uvedených svalových skupin a zásadně přispívá k rozvoji spoušťových bodů.

Klient obvykle udává bolest na odlišném místě, než se nachází postižený sval tzv. přenesenou bolest.

Bolest lze charakterizovat jako hlubokou, tupou, úpornou, vytrvalou. Objevuje se v klidu i při pohybu a její intezita může být nízká, střední i poměrně silná.

Spoušťové body ve svalu identifikujeme na základě specifických přiměřených a cílených palpačních technik. Jakmile se podaří spoušťový bod identifikovat, pokusíme se ho odstranit kompresí - stlačením po dobu 15 - 20 sekund.

Typy spoušťových bodů a jejich projevy

Aktivní body - bez odborného ošetření nedojde k jejich úplnému odstranění

  • Jsou zdrojem spontánní bolestivosti jak lokální tak přenesené
  • Jsou zdrojem svalového spasmu, oslabení okolních vláken  a zdrojem omezení pohybového rozsahu v kloubu svalem ovládaném
  • Mohou být doprovázeny změnami potivosti kůže nad postiženou oblastí, změnou prokrvení a ochlupení

Latentní body

  • nejsou zdrojem spontánní přenesené bolesti dokud nejsou stimulovány
  • mohou být zdrojem omezení pohyblivosti

Satelitní body

  • vznikají v zóně přenesené bolesti

Sekundární

  • tak bývají občas označovány ve svalech okolí a funkčně opačných než je sval postižený

 

trigger body

 

Spolupracuji a tvořím společně s 

CP 3D s tanečnicí - rudá.png                                     pliska.logo.png                         logo Daflex System